witamy na doktorhouse.pl !

Regulamin

Regulamin

 1. Wstęp

 

Rejestracja oraz korzystanie z materiałów zawartych na stronie internetowej DoktorHouse.pl, wiąże się z wyrażeniem zgody i zaakceptowaniem warunków i zasad użytkowania zawartych w niniejszym regulaminie.

 

2. Prawa Własności Intelektualnej


Serwis DoktorHouse.pl informuje, że strona nie zawiera żadnych nielegalnych treści. Witryna nie zawiera żadnych plików, a jedynie informacje na ich temat (opis, długość, linki do zewnętrznych serwisów- często w postaci "embed", lub bezpośrednie linki do plików na nich umieszczonych). Informujemy, że pliki objęte prawem autorskim wolno kopiować tylko wtedy, gdy jest się w posiadaniu oryginału. Ponadtow serwis nie udostępnia żadnych plików dostępnych do pobrania. Administratorzy, właściciele oraz redakcja nie ponoszą odpowiedzialności, za to co użytkownicy publikują w serwisie.

 

Przypominamy Państwu, że użytkownicy naszego serwisu mogą jedynie dodawać materiały do strony w postaci: kodu HTML/odnośnika do innych stron. Jeśli uważają Państwo, że któryś z zawartych w serwisie DoktorHouse.pl materiałów został zamieszczony bez wiedzy i zgody właściciel treści, redakcja serwisu prosi o zgłoszone bezpośrednio na adres mailowy administracji. Wówczas plik zostanie niezwłocznie usunięty. Informujemy, że korzystając z serwisu robisz to na własną odpowiedzialność, a administracja nie ponosi ŻADNEJ odpowiedzialności za to w jaki sposób korzystasz z materiałów umieszczonych na witrynie.

 

Ponadto, wszelkie użyte przez użytkowników serwisu, znaki towarowe mogą być objęte prawem autorskim. Wówczas administracja nie ponosi odpowiedzialności za użycie owych symboli/emblematów/znaków firmowych bez zgody właścicieli. Jeśli jesteś właścicielem znaku towarowego, który został użyty bez zgody, prosimy o bezpośredni kontakt. Zostanie niezwłocznie usunięty.

 

Serwis DoktorHouse.pl jest w pełni legalnym serwisem i zawiera jedynie linki do innych stron lub plików w Internecie
w tym : rapidshare.com, megaupload.com, megashare(s), mega, dailymotion.com, myspace.com, ouou.com, stage6.com, tudou.com, veoh.com, youku.com, youtube.com, megavideo.com oraz innych. Serwis DoktorHouse.pl nie przechowuje, nie publikuje, oraz nie umieszcza bezpośrednio filmów i plików ( avi, mov, flv, mpg, mpeg, divx, dvd rip, mp3, mp4, torrent, ipod, psp ) na  serwerach serwisu DoktorHouse.pl

 

Serwis DoktorHouse.pl nie odpowiada za jakość obrazu, zgodę na publikacje, prawa do powielania, legalność, przyzwoitość czy jakikolwiek inny aspekt odnoszący się do wyświetlanych filmów online. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do prawnej strony możliwości wyświetlania filmów online, prosimy o kontakt z właścicielami odpowiedniego serwisu, na łamach którego dany film jest zamieszczany.

 

 

2. Dostęp

 

Odwiedzając serwis DoktorHouse.pl, wyrażasz zgodę na:
- używanie zawartych materiałów wyłącznie do celów osobistych, wykorzystywanie fragmentów, lub całości materiałów zawartych na stronie w innych celach, niż prywatne jest zabronione;
- nie wolno kopiować i rozpowszechniać żadnej części serwisu bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody właściciel serwisu DoktorHouse.pl;


przestrzeganie wszystkich punktów regulaminu oraz przyjętych zasad użytkowania


 

4. Dane użytkowników

 

A. DoktorHouse.pl  zezwala użytkownikom na przesyłanie linków do zewnętrznych serwisów lub bezpośrednio do filmów zamieszczonych na ich łamach lub innych materiałów. Odpowiedzialność za materiały oraz ich konsekwencje przesyłania oraz ich zamieszczania ponoszą wyłącznie serwisy przechowujące, publikujące, udostępniające materiały video lub/i ich użytkownicy.

 

B. DoktorHouse.pl nie podpisuje się pod żadnymi materiałami zamieszczonymi przez użytkowników i nie ponosi odpowiedzialności prawnej w związku zamieszczonymi przez użytkowników materiałami. DoktorHouse.pl nie zezwala na łamanie praw autorskich oraz naruszania praw własności intelektualnej w tym serwisie i będzie bezzwłocznie oraz bez powiadamiania usuwać wszelką zawartość gdy tylko zostanie poinformowany o naruszeniu praw własności intelektualnej osób trzecich. Powtarzające się naruszenia zaowocują zablokowaniem dostępu do strony.

 

C. Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub przedstawicielem i masz pewność, że zamieszczony materiał lub inna zawartość narusza twoje prawa, możesz to zgłosić przez dostarczenie administratorom naszego serwisu następujących informacji tylko w elektronicznej formie pod rygorem nieważności:

 

* Identyfikacja materiału, którego prawa zostały naruszone, lub, jeśli jest ich więcej za pomocą jednego
   powiadomienia należy dodać listę takowych materiałów;

 

* Identyfikacja zawartości zgłoszonej jako naruszającą prawa własności lub będącej celem naruszenia zostanie
   usunięta lub dostęp do niej zablokowany, gdy podane informacje będą wystarczające do zlokalizowania oraz
   upoważnienia usługodawcy do podjęcia odpowiednich kroków;

 

* Informacja wystarczająca do umożliwienia kontaktu z podmiotem, to: adres poczty elektronicznej;

 

* Oświadczenie że podmiot zgłaszający naruszenie praw własności jest przekonany o niewłaściwym
   wykorzystaniu materiału, lecz nie jest właścicielem praw autorskich, jest jego przedstawicielem, lub posiada
   stosowne upoważnienia, oraz oświadczenie że informacje zawarte w powiadomieniu są zgodne z prawdą pod
   groźbą krzywoprzysięstwa, uprawnia to do działania w imieniu właściciela, którego osobiste prawa zostały
   prawdopodobnie naruszone.

 

D. Informujemy również, że korzystając z serwisu DoktorHouse.pl jesteś narażony przez innych użytkowników i DoktorHouse.pl nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności, w szczególności za:  trafność, użyteczność, bezpieczeństwo czy Prawa Własności Intelektualnej odnośnie do dostępnych materiałów. Akceptując regulamin, zgadzasz się na możliwość narażenia się na zamieszczane przez innych użytkowników materiały, które mogą naruszać strefę intymności, mogą zawierać treści nieprzyzwoite, obraźliwe lub niepożądane. Niniejszym zrzekasz się jakichkolwiek roszczeń ustawowych i prawnych postępowań w celu uzyskania odszkodowania od DoktorHouse.pl oraz ich właścicieli, współpracowników.

 

E. DoktorHouse.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania dowolnego elementu serwisu w dowolnym momencie, bez podania przyczyn i wcześniejszego powiadomienia użytkowników.

 

5. ZRZECZENIE GWARANCJI

 

UŻYWASZ SERWISU DoktorHouse.pl NA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. W CAŁYM ZAKRESIE PRAWNYM. DoktorHouse.pl WRAZ Z WSZYSTKIMI WSPÓŁPRACOWNIKAMI ORAZ PEŁNOMOCNIKAMI ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI W ZWIĄZKU Z SERWISEM ORAZ JEGO UŻYTKOWANIEM. DoktorHouse.pl NIE UDZIELA GWARANCJI NA TEMAT DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI ZAWARTOŚCI SERWISU LUB SERWISÓW ORAZ NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE:

 

* BŁĘDY, POMYŁKI, NIEŚCISŁOŚCI ZAWARTOŚCI,

* SZKODY OSOBISTEJ CZY STRAT MIENIA, WYNIKAJĄCEJ Z DOSTĘPU I UŻYTKOWANIA NASZEGO SERWISU,

* PRZYPADKI NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU I UŻYTKOWANIA NASZYCH ZABEZPIECZONYCH SERWERÓW
   I/LUB INFORMACJI OSOBISTYCH I/LUB IFORMACJI FINANSOWYCH W NIM ZAWARTYCH,

* PRZERWY LUB ZAPRZESTANIE TRANSMISJI DO LUB OD NASZEGO SERWISU, (IV) JAKIEKOLWIEK USTERKI,
   WIRUSY KONIE TROJAŃSKIE, LUB PODOBNE, TRANSMITOWANE DO LUB POPRZEZ NASZ SERWIS
   PRZEZ OSOBY TRZECIE

* BŁĘDY LUB ZANIEDBANIA DOWOLNEJ POSTACI W ZAWARTOŚCI LUB POWODUJĄCE UTRATĘ LUB SZKODĘ
   DOWOLNEGO RODZAJU PONIESIONE JAKO EFEKT UŻYTKOWANIA ZAWARTOŚCI ZAMIESZCZONEJ, PRZESŁANEJ, TRANSMITOWANEJ, LUB DOSTĘPNEJ PRZEZ USŁUGĘ DoktorHouse.pl.

 

DoktorHouse.pl NIE PORĘCZA, NIE GWARANTUJE CZY PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKTY LUB USŁUGI REKLAMOWANE LUB OFEROWANE PRZEZ PODMIOTY TRZECIE Z WYKORZYSTANIEM SERWISU DoktorHouse.pl LUB TEŻ STRON DO KTÓRYCH SIĘ ODNOSI W DOWOLNYM ODSYŁACZU GRAFICE CZY REKLAMOWANE W INNY SPOSÓB.

 

DoktorHouse.pl NIE BIERZE UDZIAŁU LUB NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNE ZA MONITOROWANIE TRANSAKCJI ZAWARTYCH POMIĘDZY KLIENTEM A DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG PODMIOTÓW TRZECICH WRAZ  Z NABYCIEM PRODUKTU LUB USŁUGI PRZEZ DOWOLNE ELEMENTY POŚREDNIE LUB ŚRODOWISKO. ODPWIEDZIALNOŚĆ PONOSI KLIENT, KTÓRY POWINIEN ZACHOWAĆ ZDROWY ROZSĄDEK I OSTROŻNOŚĆ W RAZIE KONIECZNOŚCI.

 

6. Ograniczenie odpowiedzialności prawnej

 

W ŻADNYM WYPADKU DoktorHouse.pl, WSPÓŁPRACOWNICY ORAZ ADMINISTRATORZY SERWISU NIE PONOSZĄ PODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA WSZELKIE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, CELOWE, SZKODY WYNIKAJĄCE Z WSZELKICH:

 

* BŁĘDÓW, POMYŁEK LUB NIEŚCISŁOŚCI W ZAWARTOŚCI,

 

* OSOBISTYCH URAZÓW LUB SZKÓD MIENIA, DOWOLNEJ NATURY JAKKOLWIEK WYNIKAJĄCYCH Z DOSTĘPU I
   UŻYTKOWANIA NASZEGO SERWISU,

 

* NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU LUB UŻYTKOWANIA NASZYCH ZABEZPIECZONYCH SERWERÓW
   I/LUB JAKICHKOLWIEK LUB WSZYSTKICH OSOBISTYCH INFORMACJI I/LUB DANYCH FINANSOWYCH
   W NIM ZAWARTYCH,

 

* DOWOLNEJ POSTACI PRZERW W TRANSMISJI DO LUB Z NASZEGO SERWISU,

 

* WSZELKICH USTEREK, WIRUSÓW, KONI TROJAŃSKICH LUB PODOBNYCH, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ PRZESŁANE
   Z UŻYCIEM NASZEGO SERWISU PRZEZ PODMIOTY TRZECIE

 

* WSZYSTKIE BŁĘDY LUB ZANIEDBANIA W INFORMACJACH LUB POWODUJĄCE UTRATĘ LUB SZKODY
   DOWOLNEGO RODZAJU WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA ZAWARTOŚCI ZAMIESZCZONEJ, PRZESŁANEJ LUB TRANSMITOWANEJ LUB JAKKOLWIEK, UDOSTĘPNIONEJ PRZEZ SERWIS DoktorHouse.pl, OPARTEJ NA GWARANCJI, UMOWIE, LUB DOWOLNEJ TEORII PRAWNEJ ORAZ NIEZALEŻNIE OD FAKTU CZY FIRMA JEST ŚWIADOMA TAKOWYCH SZKÓD.

 

POWYŻSZE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ SĄ W PEŁNI ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYM W POLSCE PRAWEM.

 

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA TAKŻE IŻ DoktorHouse.PL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA MATERIAŁY ZAMIESZCZONE PRZEZ INNYCH UŻYTKOWNIKÓW, ZAWIERAJĄCE TREŚCI OSZCZERCZE, OBRAŹLIWE LUB NIELEGALNE. POSTĘPOWANIE PODMIOTÓW TRZECICH ORAZ RYZYKO POSZKODOWANIA WYNIKAJĄCE Z POWYŻSZYCH USTALEŃ SPOCZYWA WYŁĄCZNIE W UŻYTKOWNIKU.

 

7. Postanowienia ogólne

 

Regulamin ten wraz z polisą ochrony prywatności i innymi prawnymi ogłoszeniami zamieszczonymi w serwisie DoktorHouse.pl, stanowią całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem a DoktorHouse.pl. i klauzula zostanie uznana prawnie za nieważną przez upoważnione instytucje, nie wpłynie to na ważność pozostałych, obowiązujących klauzul zawartych w tym regulaminie, które pozostaną w obowiązujące w pełnym zakresie. Zrzeczenie się z powyższych punktów regulaminu nie będzie rozpatrywane w późniejszym ani teraźniejszym terminie,  także w przypadku nie udowodnienia przez DoktorHouse.pl takiego prawa lub klauzuli. Nie będzie to stanowić podstawy do nie przestrzegania obowiązujących reguł. DoktorHouse.pl zastrzega sobie prawo do poprawiania lub zmiany regulaminu w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadamiania użytkowników. Zapoznanie się z aktualną treścią regulaminu spoczywa w pełni na użytkowniku serwisu, który jest zobowiązany do znajomości aktualnych zasad korzystania z zasobów serwisu. Używanie serwisu DoktorHouse.pl od momentu wprowadzenia kolejnych poprawek do regulaminu wiąże się z ich akceptacją i wyrażeniem zgody na ich przestrzeganie.


8. Korespondencja z serwisu DoktorHouse.pl


Rejestracja na stronie DoktorHouse.pl wiążę się ze zgodą na otrzymywanie korespondencji wysyłanej przez administrację serwisu oraz osoby trzecie (za zgodą administracji).

 

 

9. Ogólne zakazy:

 

- Zabrania się zamieszczania w komentarzach wszelkiego rodzaju spoilerów

- Zabrania się pisania całych komentarzy z użyciem formatowania (kolor, pogrubienie, podkreślenie, kursywa itp.)

- Zabrania się zamieszczania linków do konkurencyjnych stron (chyba że uzyskałoś się zgodę administracji)

- Uprasza się również o zachowanie kultury wypowiedzi. Wszelkiego rodzaju chamstwo i obraza innych użytkowników będzie skutkować natychmiastowym zablokowaniem konta.

 

 

Za niestosowanie się do tych zasad grozi natychmiastowy ban (w przypadku naruszenia kilku podpunktów) lub ostrzeżenie.


eXTReMe Tracker